DỤNG CỤ TRỒNG CÂY CON – PLANTADOR

Với dụng cụ này bạn có thể giảm 2/3 thời gian trồng cây con xuống ruộng.

Plantador